Sieraden van zoetwaterparels & edelstenen

Privacy Beleid

1.1: Wie zijn wij
Naam: JoJaMa
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mailadres: info@jojama.nl
Telefoonnummer: 06 – 50 934 940

1.2: Doel van deze pagina
Deze pagina heeft als doel u te informeren over hoe JoJaMa met uw persoonsgegevens omgaat, die zij onder andere via de website verkrijgen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Indien u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens voor diverse doeleinden. Op deze pagina zullen wij uitleggen welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij deze gegevens verkrijgen en wat uw rechten zijn. Uiteraard zorgt JoJaMa ervoor dat al uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld worden.

1.3: Doeleinden voor verwerking
JoJaMa gebruikt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van onder andere uw bestelling, vragen die u stelt, het aangaan van een overeenkomst met u en relatiebeheer.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld om u informatie te verstrekken over aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen. Deze informatie wordt u alleen toegestuurd indien u hier toestemming voor gegeven hebt. Indien u geen informatie (meer) wilt ontvangen, kunt u dit altijd kenbaar maken aan JoJaMa.
Uw gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

JoJaMa zorgt door middel van een formulier dat u via de website contact kunt opnemen. Als u contact opneemt hebben wij altijd uw naam nodig. Ook hebben wij uw e-mailadres nodig om de aanvraag uit te kunnen voeren en u van het verloop op de hoogte te kunnen houden.
JoJaMa biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief via onze website. Voor deze inschrijving hebben wij altijd minimaal een e-mailadres nodig. Dit e-mailadres is nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen.
Indien u vooraf toestemming heeft gegeven, kan JoJaMa uw gegevens gebruiken om u te contacteren over acties en speciale aanbiedingen. Indien u dit niet op prijs stelt kunt u altijd mailen naar info@jojama.nl.
U kunt zich ook online afmelden van de nieuwsbrief.

1.4: Herkomst van gegevens
De gegevens die door JoJaMa worden verwerkt, worden verkregen van bezoekers en klanten van JoJaMa.
Deze verstrekt u zelf via www.jojama.nl.
Wij kopen of verkrijgen nooit informatie van derden over u.

1.5: Recht van verzet bij commercieel, charitatief of ideëel gebruik
U heeft recht op verzet bij commercieel, charitatief of ideëel gebruik van gegevens zonder dat u hier toestemming voor heeft gegeven. JoJaMa zal altijd toestemming vragen voor het gebruiken van uw gegevens. Uw ontvangt bijvoorbeeld alleen de nieuwsbrief als u dit zelf heeft aangegeven.

In elke nieuwsbrief van JoJaMa, zal u de mogelijkheid geboden worden om verzet aan te tekenen tegen het verder gebruiken van uw e-mailgegevens voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. U kunt hiervoor altijd een e-mail sturen naar info@jojama.nl of u via de nieuwsbrief afmelden. JoJaMa zal er dan voor zorgen dat u dergelijke informatie niet meer ontvangt en uw gegevens worden uit ons systeem verwijderd.

1.6: Omgang met elektronische contactgegevens (e-mail etc.)
IP-adres:
Bij elk bezoek aan onze website wordt uw IP-adres vastgelegd. JoJaMa gebruikt deze gegevens niet als persoonsgegevens, maar enkel om het surfgedrag van bezoekers te analyseren en het type browser dat de bezoeker gebruikt. Met de informatie die wij hiermee verkrijgen bekijken wij hoe de navigatie gebruikt wordt en welke pagina’s worden bekeken. Hiermee kunnen wij de bekendheid, de inhoud, de functionaliteit en het gemak van onze website verbeteren.

E-mail:
Wij gebruiken en bewaren alleen e-mail adressen die de bezoeker rechtstreeks aan ons opgeeft of waarvan bij de opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Het verkregen e-mailadres wordt alleen gebruikt waarvoor dit aan ons is opgegeven of voor zover toestemming is verleend voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

1.7: Beveiliging
JoJaMa heeft verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Het gaat om maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, en onbedoeld verlies.
Onze website heeft een SSL-certificaat en biedt bezoekers hiermee maximale veiligheid bij het versturen van gegevens via formulieren.

1.8: Gebruik van cookies
JoJaMa gebruikt cookies om het gebruik van de website makkelijk voor u te maken. Ook gebruiken wij cookies om onze website te kunnen analyseren. Een cookie is een klein bestand dat opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. De cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden om de website op de behoefte van de klant te kunnen afstemmen. De gegevens staan uitsluitend op uw eigen computer. Bij de meeste webbrowsers accepteert uw computer de cookies automatisch, maar u kunt ervoor kiezen uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Wij attenderen u er wel op dat het uitzetten van cookies ervoor kan zorgen dat het gebruik van onze website wordt beperkt.

1.9: Links en verwijzingen naar andere sites
JoJaMa zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven of verkopen. Onze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. JoJaMa is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Hiervoor kunt u, indien deze aanwezig is, het privacy beleid van de site die u bezoekt raadplegen.

1.10: Toegang tot eigen persoonlijke gegevens
Op uw verzoek verlenen wij toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden.
Indien u toegang wenst tot de informatie, kunt u contact opnemen via info@jojama.nl. Binnen vier weken na het verzoek zal JoJaMa via e-mail aan u mededelen welke gegevens van u worden verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Indien u uw gegevens wilt wijzigen omdat deze onvolledig of onjuist zijn, of uw gegevens wilt laten verwijderen, dan kunt u wederom contact met ons opnemen via info@jojama.nl. U kunt een verzoek doen als uw gegevens feitelijk niet juist zijn, u gegevens voor de doeleinden van de verwerkging niet volledig zijn, niet ter zake dienend zijn, of in strijd zijn met de wet. Via de link in de nieuwsbrief kunt u ook zelf uw gegevens wijzigen of laten verwijderen.

1.11: Contact/ Vragen
Indien u na het lezen van deze privacy policy nog vragen heeft of contact wilt opnemen over de bescherming van uw privacy, dan kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met JoJaMa.

1.12: Datum
Ingaande op: 21-05-2018
Laatst bijgewerkt op: 05-02-2022